Podižemo standarde!

Krediti banaka za uštedu energijePrikupili smo neke informacije o bankama koje nude kredite i postavili ih na ovoj strani,
tako da možete iskoristiti neku od ponuda ako već planirate da uzimate kredit

Krediti Banca Intesa ad Beograd

OPIS I OPŠTI USLOVI KREDITA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Krediti Banke Intesa

Ponuda kredita Banke Intesa

Banca Intesa ad Beograd i Fond "The Green For Growth Fund" (GGF) potpisali su Ugovor o kreditnoj liniji za podršku unapređenja energetske efikasnosti. Pod energetski efikasnim uredjajem smatra se onaj koji ima veliki stepen korisnog dejstva, tj. male gubitke prilikom transformacije jednog vida energije u drugi. Stanovništvu se na taj način omogućava da ostvari značajne uštede primarne energije, utičući tako na sopstveni kvalitet stanovanja i doprinoseći zaštiti životne okoline.
Ovi krediti su namenjeni svim fizičkim licima i služe za finansiranje izvođenja radova i nabavku opreme kojima će se unaprediti energetska efikasnost objekata, pri čemu mora da se ostvari minimalna ušteda od 20%
Sredstva se mogu iskoristiti za sledeće namene:
  - Zamenu sistema grejanja (zamena starih sistema grejanja modernim sistemima i klasičnih kotlova sistema centralnog grejanja modernim i efikasnijim kondenzacionim kotlovima)
  - Ugradnju termalno solarnih sistema za toplu sanitarnu vodu
  - Zamenu konvencionalnog sistema grejanja toplotnom pumpom
  - Izolaciju spoljnih zidova i krovova (termoizolacija)
  - Zamenu spoljnih vrata i prozora (ugradnja prozora sa dvostrukim staklima i ugradnja predizolovanih vrata)
  - Ugradnju termostatskih ventila na radijatorima (umesto ručno regulisanih ventila)
  - Zamenu pumpi za centralno grejanje novim elektronski regulisanim pumpama (umesto pumpi koje rade bez elektronske regulacije)
Na raspolaganju su vam 2 modela kredita za energetsku efikasnost:
Potrošački kredit za energetsku efikasnost u dinarima
Potrošački kredit za energetsku efikasnost indeksiran u evrima

USLOVI FINANSIRANJA

 • Potrošački kredit za energetsku efikasnost indeksiran u DINARIMA
 • Iznos kredita: 20.000 - 800.000 RSD
 • Valuta kredita: RSD
 • Rok otplate: od 6 - 60 meseci
 • Učešće: bez učešća
 • Kamatna stopa (NKS): 18% fiksna
 • Naknada obrade kredita: 1% fiksno od iznosa kredita, jednokratno
 • Troškovi koji padaju na teret korisnika:
    - 2 menice = 100 RSD
    - trošak Kreditnog biroa = 246 RSD
 • Instrumenti obezbeđenja: 2 menice sa klauzulom "bez protesta"
 • Kreditni kalkulator pokrećete na donje dugme
   
 • Potrošački kredit za energetsku efikasnost indeksiran u EURIMA
 • Iznos kredita: 500 - 8.000 EUR (neto iznos bez učešća)
 • Valuta kredita: EUR
 • Rok otplate: od 24 - 60 meseca
 • Učešće: minimum 30% učešća od iznosa profakture/fakture
 • Kamatna stopa (NKS): 8,55% fiksna prvih 24 meseca
  dok nakon tog perioda je 6M EURIBOR + 8,20% godišnje
 • Naknada obrade kredita: 1% fiksno od iznosa kredita, jednokratno
 • Troškovi koji padaju na teret korisnika:
    - 2 menice = 100 RSD
    - trošak Kreditnog biroa = 246 RSD
 • Instrumenti obezbeđenja: 2 menice sa klauzulom "bez protesta"
 • Kreditni kalkulator pokrećete na donje dugme
   

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA KREDIT

 • Profaktura naše firme, dobijate kod nas prilikom procene radova
 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja (dobija se iz banke) preuzmite OVDE
 • NAPOMENA:
  sva pitanja u vezi sa kreditom možete postaviti nama, ili se direktno obratiti nadležnima u banci Intesa, kontakt podaci su:
  adresa: Banca Intesa a.d. Beograd, Služba za upravljanje zadovoljstvom klijenata, ul. Omladinskih Brigada 90b, 11070 Novi Beograd, Srbija
  telefon: 011/310-8888
  mail: kontakt@bancaintesa.rs
   
   

Krediti banke HalBank AD Beograd

OPIS I OPŠTI USLOVI KREDITA ZA UŠTEDU ENERGIJE

Krediti banke HalBank AD Beograd

Ponuda kredita banke HalBank AD Beograd

Zbog interesovanja klijenata, Banka je u kreditnu ponudu uvrstila dinarske kredite za uštedu energije, za koje nije neophodno učešće, već je iz kredita moguće finansirati kompletan iznos energetski efikasnog projekta.
Ovi krediti se mogu koristiti za:

 • revitalizaciju grejne mreže,
 • izolaciju stambenih prostora,
 • unapređenje i zamenu prozorskih sistema,
 • instalaciju pametnih energetskih sistema,
 • kupovinu toplotnih pumpi i sl.

Krediti se odobravaju kreditno sposobnim korisnicima koji su zaposleni na neodređeno vreme u solventnim firmama, kao i drugim fizičkim licima, koja imaju redovna mesečna primanja.
Tražilac kredita uz zahtev za odobrenje kredita prilaže:

 • Overenu potvrdu o visini sopstvene zarade i zarade žiranta
 • Overene administrativne zabrane
 • Blanko potpisanu menicu
 • Saglasnost za pribavljanje izveštaja Kreditnog biroa za učesnike u kreditu
 • Drugu dokumentaciju po zahtevu Banke, u zavisnosti od vrste kredita

Krediti se odobravaju bez valutne klauzule ili sa valutnom klauzulom (indeksirani u EUR).

USLOVI FINANSIRANJA

 • KREDITI ZA UŠTEDU ENERGIJE BEZ VALUTNE KLAUZULE
 • Iznos kredita: Zavisi od kreditne sposobnosti korisnika kredita
 • Valuta kredita: 941 - RSD
 • Rok otplate: do 84 meseca
 • Depozit/Učešće: bez depozita/učešća
 • Kamatna stopa (NKS):
  12,90% fiksna, godišnje - prvih 12 meseci
  RKS + 6,00% varijabilna, godišnje - nakon 12 meseci
 • Naknada banke: za obrada kreditnog zahteva 1.50% jednokratno
 • Način otplate kredita: mesečni anuiteti
 • Obezbedjenje: u zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti
 • KREDITI ZA UŠTEDU ENERGIJE SA VALUTNOM KLAUZULOM
 • Iznos kredita: Zavisi od kreditne sposobnosti korisnika kredita
 • Valuta kredita: 978 - EUR
 • Rok otplate: do 84 meseca
 • Učešće: minimum 30.00%
 • Kamatna stopa (NKS): 7.50% (godišnji nivo)
 • Naknada banke: za obrada kreditnog zahteva 1.00% jednokratno
 • Obezbedjenje: u zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti

Kreditni kalkulator

Kalkulator služi isključivo u informativne svrhe i može se koristiti za dobijanje bilo kog parametra kredita. Za izračunavanje nekog parametra, potrebno je njegovo polje ostaviti prazno (samo jedno polje može ostati prazno). Kada ste uneli sve parametre (i jedan ostavili prazan) klikom na dugme Izračunaj! prikazuje se željeni parametar, a u donjem delu kalkulatora prikazuje se izveštaj o kreditu u kome se mogu videti iznosi glavnice, mesečne rate, kao i ukupan iznos koji će biti plaćen tokom otplate kredita.
Kreditni kalkulator pokrećete na donje dugme
 

 • NAPOMENA:
  sva pitanja u vezi sa kreditom možete postaviti nama, ili se direktno obratiti nadležnima u Halkbank banci, kontakt podaci su:
  adresa: Halkbank a.d. Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 9ž, 11070 Novi Beograd, Srbija
  telefoni: 0800/100-111, 011/2041-800
  mail: krediti.stanovnistvo@halkbank.rs


Uslove kredita ostalih banaka u Srbiji možete proveriti na njihovim web sajtovima ili u filijalama lično

Naši proizvodi odgovaraju najmodernijim standardima uštede energije!
Oni se pokazuju kroz najbolju toplotnu izolaciju i zaštitu od vlage i korozije, kao i dugim vekom trajanja.